úvod propozice závodu disciplíny přihlášky výsledky galerie řekli o závodu partneři mapa areálu kontakt FAQPořadatel:

Organizační zajištění:

Webhosting:Pravidla pro ročník 2012
Pravidla závodu od minulého ročníku nedoznala změn. Nezměnily se ani disciplíny, co do počtu a zaměření. Pravidla pro ročník 2012 i popis disciplín jsou zveřejněny předem na webu.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Nadále zůstává v pravidlech zákaz vstupu do situace bez vyzvání rozhodčího a je přidán výslovný zákaz tzv. "sušení", ať už beze zbraně či při nabíjení.
Tato jednání jsou pravidly považována za pokus o podvod nebo o získání neoprávněné výhody a jsou přísně penalizována diskvalifikací ze závodu.

Pravidlo mj. jednoznačně zakazuje závodníkovi projít si situaci ještě před zahájením závodu, po nástupu na situaci si např. vyzkoušet průchod situací, ověřit správné zakleknutí u krytu či experimentální hledání různých způsobů řešení apod., stejně tak je zakázáno si při nabíjení zamířit na terče, vyzkoušet světlo na miřidlech atd.


Citace z pravidel:

"Vstup do situace bez vyzvání rozhodčího je zakázán, a to i před zahájením závodu. Dále je zakázáno jakékoli předběžné procházení střeleckou situací, zejména zkoušení či nácvik průchodu, střeleckých pozic či způsobu řešení."

"Je výslovně zakázáno provádět při povelu "Nabíjet" tzv. sušení se zbraní, tj. opakované cvičné zamiřování či cvičné řešení situace se zbraní bez ohledu na to, zda zbraň je již nabitá či nikoli."

"Pokusem o podvod nebo o získání neoprávněné výhody se rozumí zejména:

- vstup do střelecké situace bez vyzvání rozhodčího, a to i před zahájením závodu (nejde-li o porušení bezpečnosti)
- předběžné procházení střeleckou situací, zejména zkoušení či nácvik průchodu, střeleckých pozic či způsobu řešení
- tzv. sušení se zbraní, tj. opakované cvičné zamiřování či cvičné řešení situace se zbraní při povelu "Nabíjet"
- ......."Úplné znění pravidel zde...