úvod propozice závodu disciplíny přihlášky výsledky galerie řekli o závodu partneři mapa areálu kontakt FAQPořadatel:

Organizační zajištění:

Webhosting:Disciplíny a pravidla 12. ročníku závodu Police Open 2019

Police Open je závodem střelecké všestrannosti ve střelbě ze služební pistole pro příslušníky Policie ČR, jiných ozbrojených sborů a služeb, obecních policií a střeleckou veřejnost.

Cílem pořadatele je dát střelcům možnost prověřit sebe sama, svou zbraň i výstroj v rozličných střeleckých disciplínách, jejichž zvládnutí je považováno za přínosné pro výkon bezpečnostních služeb různých druhů.

Úplné znění pravidel a detailní popis disciplín naleznete zde...Přesná střelba v časovém limitu


Terče: 2x papírový terč – silueta JGS, mezinárodní terč 50/20
Vzdálenost terčů 20 m
Počet nábojů: Pevný počet – 10 ve dvou zásobnících (v zásobníku musí být nejméně 1 náboj)
Střelecká pozice: Z místa, vestoje bez opory, libovolně jednoruč či obouruč
Časový limit: 30 vteřin
Postup:
Na startovní signál se střílí 5 ran na každý na terč z místa, vestoje bez opory, libovolně jednoruč či obouruč. Během řešení situace, nejdříve však po prvním výstřelu, musí střelec povinně provést nouzové přebití, tzn. vyměnit prázdný zásobník ve zbrani za náhradní.


„Ilustrační foto“Střelba slabou rukou po zranění


Terče: 1x papírový terč – nekrytě ležící figura s kruhy
Vzdálenost terčů 20 m
Počet nábojů: Pevný počet – 10 v jednom zásobníku
Střelecká pozice:
Vkleče na obou kolenou čelem k terčům, jednoruč slabou rukou, nestřílející silná paže je po celou dobu za zády a hřbetem ruky se dotýká těla.
Časový limit: 30 vteřin
Postup:
Střílí se slabou rukou, vkleče na obou kolenou čelem k terčům, jednoruč bez opory. Nestřílející silná paže je za zády a hřbetem ruky se dotýká těla.

Disciplína simuluje střelbu po zranění, takže nestřílející paže je pro střelbu absolutně nepoužitelná a po celou dobu je za zády a hřbetem ruky se dotýká těla! V případě závady neodstranitelné střílející rukou bez porušení bezpečnosti či odložení zbraně střelec v palbě již nepokračuje…

„Ilustrační foto“Střelba na otočné terče


Terče: 4x papírový terč, 1x neterč – siluety s variabilním zobrazením zbraně/neškodného předmětu
Vzdálenost terčů 15 m
Počet nábojů: Libovolný, nejlépe dva nebo více zásobníků po 15 nebo více nábojích.
Střelecká pozice:
Z krytu/bez krytu čelem k terčům, libovolně jednoruč či obouruč, střelec nesmí narušit vyznačené linie přešlapu nebo úroveň vyznačené vodorovné linie
Časový limit: 10 vteřin (platí pro každou z dílčích částí)
Postup:
Disciplína má dvě dílčí části – střelbu z krytu, střelbu bez krytu.

Střelba z krytu
Na startovní signál se střelec přesouvá do krytu a řeší terče z krytu. Střelba musí být vedena při respektování vyznačené linie přešlapu a pod úrovní vyznačené vodorovné linie.
Terče se řeší v taktickém pořadí, jak se střelci postupně odkrývají.

Střelba bez krytu
Na startovní signál střelec řeší terče vstoje.

„Ilustrační foto“Obranná střelba – 2 situace


Terče: papírové terče pro obrannou střelbu, (Paper) Popper, neterče, vzdál. 0-15 m
Počet nábojů: Libovolný, nejlépe dva nebo více zásobníků po 15 nebo více nábojích.
Legenda:

Situace obranné střelby, prověřující rychlost, přesnost, dodržování taktických postupů řešení střeleckých situací a dostatečnou fyzickou kondici.


„Ilustrační foto“

    Úplné znění pravidel a detailní popis disciplín naleznete zde...

    Úplný popis disciplín pro 12. ročník Police Open 2019 zde...